Werken bij MediRisk

MediRisk is de grootste verzekeraar van medische aansprakelijkheid van zorgorganisaties in Nederland. Zo’n 70% van de algemene ziekenhuizen is bij ons aangesloten, ook instellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. MediRisk is een onderlinge waarborgmaatschappij voor medische aansprakelijkheid zónder winstoogmerk. Samen met de aangesloten organisaties werken wij actief aan patiëntveiligheid en het voorkómen van medische schade. Met schadeanalyse en effectieve preventieprogramma’s dragen we bij aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Samen zijn we alert op veiligheid. En gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zorgt MediRisk voor een zorgvuldige schadebehandeling.

Er werken circa 50 mensen bij MediRisk en nog eens 50 medewerkers vanuit partnerorganisatie VvAA: enthousiaste en gedreven collega’s met een juridische, verpleegkundige of een medische achtergrond. MediRisk is een organisatie die volop kansen biedt om te laten zien wat je waard bent. We zijn op zoek naar bevlogen, professionele mensen met hart voor de zaak die verder willen groeien en willen presteren voor onze leden en hun patiënten. Onze vestigingsplaats is Utrecht.

Onze strategie is opnieuw geformuleerd. MediRisk wil nadrukkelijk méér aansluiting bij de behoeften en wensen van de leden. We willen een innovatieve ledenorganisatie zijn die inzichtelijk werkt, gefocust op onze klanten die opereren in een turbulente omgeving.

Wij zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen. Voor een open sollicitatie kun je contact opnemen met MediRisk.