Verklaring Claimhistorie medisch specialist

Patiëntveiligheid en risicoreductie zijn belangrijke thema’s in de gezondheidszorg. In dat kader hebben ziekenhuizen in toenemende mate de behoefte om al bij de toelating van nieuwe medisch specialisten met hen in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg. MediRisk kan uw organisatie hiermee ondersteunen met een nieuwe dienst: de Verklaring Claimhistorie medisch specialist.

De Verklaring Claimhistorie geeft een overzicht van de claims waarbij de medisch specialist betrokken is geweest en door de patiënt met naam is genoemd. In het overzicht staan alleen reeds behandelde claims van ziekenhuizen die nu of in het verleden bij MediRisk verzekerd waren. Voor meer informatie over de Verklaring Claimhistorie én het downloaden van het aanvraagformulier, klik hier

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Downloads