Claimkosten blijven stijgen

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2018. Alternatieve klacht- en claimtrajecten die onnodige juridisering voorkomen, de inzet van data science en de focus op Safety-II (het nieuwe veiligheidsdenken) zijn de antwoorden die MediRisk met haar leden heeft geformuleerd om de betaalbaarheid en verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

Jaarverslag 2018

Het blijft een uitdaging om medische aansprakelijkheid gezamenlijk verzekerbaar te houden. Daarom blijven we onverminderd inzetten op zorgvuldige behandeling van claims en effectief medisch risicomanagement om schade te voorkomen en te verminderen. Het is niet zozeer het aantal claims dat zorgen baart, maar de oplopende kosten per claim. Vooral langer lopende claims drukken zwaar op het financiële resultaat. Dat bedraagt € 6,6 miljoen negatief in 2018. We behandelen de voorspelbaarheid van de schadelast met hoge prioriteit.

 

In 2018 zijn we met vernieuwde producten voor medisch risicomanagement gaan inspelen op de hoogste risico’s in de ziekenhuizen. Dit als logisch vervolg op de introductie van Safety-II in 2017. We verschuiven de aandacht van checklists naar teamperformance en cultuur onder gelijktijdige inzet van gerichte riskassessments. Met data science maken we ook onze rol richting leden meer en meer tot die van partner en adviseur. De ontwikkeling van ‘partnership in klachten en claimopvang’ zorgt voor een meer oplossingsgerichte dan administratieve aanpak, waarbij we zo snel mogelijk persoonlijk contact leggen en de patiënt gedurende het traject goed blijven informeren.

 

We zoeken constant naar manieren om onze leden en hun patiënten optimaal te ondersteunen. Van het stroomlijnen van het klacht- en claimproces tot het beheersen van de kosten voor medische aansprakelijkheid. Dankzij bijvoorbeeld Onderlinge Tafels, evenementen rond actuele thema’s, gezamenlijke productontwikkeling én door regelmatig bij onze leden op bezoek te gaan, weten we wat er waar leeft. De Onderlinge is niet alleen een verzekeraar van medische aansprakelijkheid, maar meer nog een organisatie die de leden verbindt op wat ons allen aan het hart gaat: de kwaliteit van de gezondheidszorg.


Cover Jaarverslag 2018

Download