Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Over ons

"Ondanks de soms onrustige omstandigheden in 2015, hebben onze collega’s bij MediRisk er zorg voor gedragen dat de dagelijkse gang van zaken ongestoord en op niveau voortgezet kon worden. Hun positieve, betrokken en professionele houding was en is bewonderenswaardig. Wij zijn er trots op met hen samen te werken."

Ebbo van Gelderen en Arnoud van Schaik
directie MediRisk

 

Inlevend

Als onderlinge van en voor de leden heeft MediRisk dagelijks intensief contact met de aangesloten instellingen, onder meer met Raden van Bestuur, medische stafbesturen en kwaliteitsfunctionarissen. Elk lid heeft een vaste schadejurist die zicht heeft op alle claims die MediRisk voor dit ziekenhuis in behandeling heeft. De preventieadviseurs geven advies over patiëntveiligheid, de data-analisten geven inzicht in de claimhistorie en risicogebieden van leden, en de juristen behandelen claims in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de klachtenfunctionarissen. Ook op communicatiegebied is er regelmatig afstemming. Denk daarbij aan afstemming over mediagevoelige dossiers en aan het ophalen en delen van best practices in ledenmagazine Alert.

Alert

Overal ter wereld verzekeren ziekenhuizen en zorgverleners zich tegen de risico’s van medische aansprakelijkheid en allemaal staan ze voor dezelfde uitdagingen: hoe vergroten en borgen we patiëntveiligheid en hoe kunnen we het beste omgaan met de almaar stijgende schadelast? Wij stimuleren onze medewerkers om hier alert op te blijven door de actualiteit op de voet te volgen, presentaties te geven en door actief deel te nemen aan kennisnetwerken. Zo blijven we alert en ontstaan nieuwe inzichten die van toegevoegde waarde zijn bij de optimalisatie van onze producten en diensten.

Specifieke kennis en kunde

Het vakgebied medische aansprakelijkheid stelt specifieke eisen aan de medewerkers van MediRisk. Zowel op het gebied van patiëntveiligheid als claimbehandeling heeft MediRisk gespecialiseerde adviseurs en juristen in dienst met jarenlange praktijkervaring. Sinds 2015 heeft MediRisk bovendien drie advocaten in dienst die leden begeleiden vanaf het moment dat de claim wordt ingediend tot en met de verplichte procesvertegenwoordiging en de uitspraak van de rechter. MediRisk gaat in 2016 extra investeren in het uitbouwen van kennis op het gebied van data-analyse, bijvoorbeeld om risico’s in het zorgproces eerder te kunnen signaleren.

Permanente educatie directie

De directie heeft ook in 2015 deelgenomen aan het PE programma deskundigheidsbevordering verzekeraars voor bestuurders van de Business Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.
Teaser extra 5
scroll verder