Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid

Al sinds de oprichting van MediRisk in 1992 zorgen we er samen met de ziekenhuizen voor dat medische aansprakelijkheid met zorg verzekerd is. Een must want hoewel de zorg in Nederland van een uitzonderlijk hoog niveau is, moeten patiënten en zorgverleners als er iets misgaat kunnen vertrouwen op goede nazorg. Die zorg kende in 2015 voor onze leden opnieuw een hoge prijs en was aanleiding voor een heroriëntatie van onze positie als verzekeraar van medische aansprakelijkheid. Gezamenlijk hebben we een intensief traject afgelegd en de basis gelegd voor een Onderlinge die door grotere wendbaarheid en voorspelbaarheid de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid veilig heeft gesteld. In dit online verslag hebben we de belangrijkste informatie uit het Jaarverslag 2015 voor u samengevat.

Nederland is van oudsher solidair op het gebied van gezondheidszorg, maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid daar zelf een steentje aan bij te dragen. MediRisk volgt die beweging en sluit bovendien aan op de wens van leden dat meer recht wordt gedaan aan eigen inspanningen. En daar hebben we het juiste antwoord op gevonden.

Dik van Starkenburg
voorzitter Raad van Commissarissen


Bericht van de Raad van Commissarissen

Dik van Starkenburg

2015: een keerpunt

In 2015 stond onze gezamenlijke zorg over de betaalbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. De stijgende schadelast en strenge Solvency-eisen vanuit Europa legden een acute druk op de financiële positie van de Onderlinge. Per 30 september 2015 was een kapitaalversterking nodig van € 10 miljoen als gevolg van de verhoging van de inflatie op onze voorzieningen en op 31 december 2015 was een kapitaalversterking nodig van € 22,5 miljoen om te voldoen aan de per 1 januari 2016 geldende Solvency-II eisen.

Dat maakt alert maar doet geen afbreuk aan het vertrouwen in het fundament. Het was aanleiding voor de directie voor een grondige verkenning van de markt onder de naam Visie2020 om helder in kaart te krijgen hoe we onze rol als medisch aansprakelijkheidsverzekeraar in de reeds beschreven dynamiek op de korte én lange termijn het beste kunnen invullen.

Lees hier het Bestuursverslag
Dossiervoering MediRisk
Claimbehandeling

Doorlooptijd van claims verkorten
Wat voor ons een nieuwe claim is, heeft voor een patiënt een medische voorgeschiedenis. Schadebehandelaars en medisch adviseurs van MediRisk zorgen er daarom voor dat een claim zo snel mogelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Een complex proces waarin verschillende instanties en expertises samenkomen en dat om die reden vaak langer duurt dan wenselijk. Daarom kijken we continu naar manieren om dit proces voor alle betrokkenen te versnellen en transparanter te maken.

Teaser extra
Medisch Risicomanagement

Van reactief naar proactief
Uniek aan MediRisk is de wijze waarop we met alle aangesloten zorginstellingen actief werken aan het voorkomen medische fouten. In 2015 zijn we gestart met een nieuw systeem voor het vastleggen van claiminformatie waardoor we beter vooruit kunnen kijken en ziekenhuizen sneller en gerichter kunnen informeren over (potentiële) risico’s en de financiële consequenties daarvan. Wat ooit begon als een Preventie-afdeling, wint nu elke dag aan waarde op het gebied van Medisch Risicomanagement.


We blikken vooruit

Om de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te stellen hebben we in 2015 een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen genomen. Een intensief traject maar mét perspectief; we staan steviger in onze schoenen, hebben (potentiële) medische risico's - én de financiële consequenties daarvan - eerder in kaart en we kunnen steeds beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Het nieuwe jaar is goed begonnen. 

Wat domineert de agenda in 2016?De positieve, betrokken en
professionele houding van
onze collega's was en is
bewonderenswaardig.
Wij zijn er trots op met hen
samen te werken.

 

Ebbo van Gelderen en Arnoud van Schaik
directie MediRisk
les medirisk
Governance


jaarrekening
Download hier het volledige Jaarverslag 2015


Teaser extra 5
Over ons


scroll verder