MediRisk zet zich in voor de zorg

MediRisk verzekert ziekenhuizen en andere zorgorganisaties voor het risico van medische aansprakelijkheid, behandelt schadeclaims en werkt samen met de leden actief aan het voorkomen van schade.

Over MediRisk

MediRisk is geen traditionele verzekeraar maar een onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid, zonder winstoogmerk. Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen heeft zich bij MediRisk aangesloten om samen de kosten van medische aansprakelijkheid te dragen en de verzekerbaarheid veilig te stellen.

De kracht van MediRisk is de combinatie van een complete verzekering, gekoppeld aan zorgvuldige claimbehandeling en medisch risicomanagement, gericht op het verminderen van schade. Door het unieke karakter van de Onderlinge waarin ziekenhuizen zich verenigd hebben om zowel samen de kosten te dragen als inzicht in risico’s met elkaar te delen, is dat ook realiseerbaar. De historie van ruim 20.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma’s mogelijk. Zo dragen wij met kennis, objectiviteit en inlevingsvermogen bij aan een zorgvuldige claimbehandeling die recht doet aan patiënt, zorgorganisatie en medisch professional.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Naar het MediRisk jaarverslag 
Onze leden kunnen er, in het belang van zorgprofessionals en patiënten, op vertrouwen dat medische aansprakelijkheid goed verzekerd is en blijft. Daarom waarborgen we zorgvuldige claimbehandeling en helpen we onze leden bij het vergroten van de patiëntveiligheid, het voorspellen, reduceren én voorkomen van medische claims en de daaraan verbonden kosten.


Geen winstoogmerk

MediRisk heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt op een aantal belangrijke punten bij de aangesloten zorginstellingen. De Algemene Ledenvergadering vormt een belangrijk middel voor de leden om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. vergadering zorgt ook voor de benoeming van de twee statutaire bestuurders van MediRisk. De Algemene Ledenvergadering zorgt ook voor de benoeming van de statutaire bestuurders van MediRisk, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Ook zijn leden vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. In principe worden vier van de zeven commissarissen benoemd uit de deelnemende leden en zijn drie commissarissen onafhankelijk. Het bestuur oefent zijn beleid uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen. 

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Samenwerken met de leden zit in onze natuur. Wij zijn per slot van rekening een onderlinge waarborgmaatschappij. We stemmen ons handelen af met de leden, denken mee met ziekenhuizen, specialisten én patiënten en delen kennis waar dat kan. We zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden en oplossingen. Elk lid van MediRisk heeft invloed op het beleid via de algemene ledenvergaderingen en de Raad van Commissarissen. Zes van de zeven bestuursleden worden benoemd door de leden. Zij zijn afkomstig uit het ledenbestand. Samen zijn we alert op veiligheid.

Wij werken volgens de GOMA-gedragscode. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. De code stelt de patiënt centraal en is bepalend voor de manier waarop MediRisk en haar leden samenwerken. In de code staan concrete afspraken over hoe om te gaan met medische incidenten. MediRisk legt de lat hoog. Patiënt en professional hebben baat bij een zorgvuldige en snelle claimbehandeling. We zien de mens achter het dossier, scheiden feiten van meningen, houden ons aan afspraken en nemen een afgewogen standpunt in. We blijven zoeken naar verbeteringen, want elke medische fout is er één teveel. Voor de patiënt en voor de medisch professional.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Downloads

MediRisk is in 1992 ontstaan uit de behoefte van ziekenhuizen om een halt toe te roepen aan onbetaalbare premiestijgingen. Het risico van medische aansprakelijkheid moest verzekerbaar en betaalbaar blijven. Op initiatief van enkele ziekenhuizen en VvAA werd het medische aansprakelijkheidsrisico ondergebracht in een onderlinge waarborgmaatschappij: MediRisk.

MediRisk is opgericht voor en door de leden, kent geen winstoogmerk en heeft het karakter van een vereniging. De verzekerde ziekenhuizen en zorgorganisaties kunnen als lid van ‘de onderlinge’ invloed uitoefenen op het beleid.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
MediRisk houdt zich enerzijds bezig met de verzekering voor het risico van medische aansprakelijkheid en met de behandeling van schadeclaims. Anderzijds focussen we ons op het voorkómen van schade en het vergroten van de veiligheid.

Deskundigheid op uiteenlopende gebieden is dus een vereiste. Dat blijkt ook uit de samenstelling van ons team. De schadebehandelaars, veelal juristen, worden bijgestaan door medisch adviseurs met jarenlange ziekenhuiservaring. Daarnaast werken er bij MediRisk preventieadviseurs en –analisten met ieder een andere achtergrond en specialisatie. Dit kan bijvoorbeeld de OK, de SEH, gezondheidswetenschappen, klachtenmanagement of data-analyse zijn.

MediRisk heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt bij de leden. Zij bepalen het beleid via onder meer de algemene ledenvergaderingen en de Raad van Commissarissen. In principe worden vier van de zeven commissarissen benoemd uit de deelnemende zorgorganisaties en zijn drie commissarissen onafhankelijk.

Raad van Commissarissen

drs. D. van Starkenburg RE, voorzitter
voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
drs J.H.D. van Hemsbergen MBA

dr. H.A. Keuzenkamp
lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis, Hoorn
drs. W.O. Schreuder
internist niet praktiserend
prof. dr. C. Wagner
bijzonder hoogleraar Patiëntveiligheid

Bestuur

mr. E.A. (Ebbo) van Gelderen, algemeen directeur
mr. A.R.T. (Arnoud) van Schaik MBA, directeur

 

Managementteam

mr. G. (Gert) Klay, manager Claimbehandeling
drs. T.E. (Theunis) Schaafstra, manager Ledenadvies

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Als medisch aansprakelijkheidsverzekeraar staat MediRisk midden in de maatschappij. Een uitgebreid netwerk maakt het mogelijk te anticiperen op veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, beleid te toetsen en nieuwe plannen te formuleren voor de toekomst.

Wij hebben contact met:

Landelijke organisaties op gebied van gezondheid en kwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
Zorginstituut Nederland

Organisaties op het gebied van verzekeringen en klachtenbemiddeling
De Letselschade Raad
Verbond van Verzekeraars
Geschillencommissie Zorginstellingen
Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de
Gezondheidszorg

Beroeps- en brancheorganisaties
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG
ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN
Netwerk Kwaliteitsfunctionarissen
NIVRE

Consumenten- en patiëntenorganisaties
Consumentenbond, NPCF

Wetenschap en opleidingsinstituten
Universiteit van Amsterdam
Erasmus Universiteit
Nyenrode Business Universiteit

Personenschade en aansprakelijkheid
KBS Advocaten
Andriessen Expertise
PALS groep

Internationaal
Physicians Insurance Association of America PIAA
Europa Medica
Institute for Healthcare Improvement IHI
European Centre of Tort and Insurance Law ECTIL

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Ongeveer de helft van de algemene Nederlandse ziekenhuizen is verzekerd bij MediRisk. Ook andere zorginstellingen waarbij ziekenhuizen bijvoorbeeld aandeelhouder zijn, kunnen lid worden, zoals medisch-diagnostische laboratoria en verpleeghuizen. Bij een verzoek om toelating kijkt MediRisk met name naar het functieprofiel, de schadehistorie en de kwaliteitsactiviteiten van uw organisatie. Op basis van uw profiel en uw specifieke verzekeringswensen ontvangt u een voorstel voor een polis op maat en bijbehorende offerte.

Waarom MediRisk?

 • Van en voor ziekenhuizen en verbonden zorgorganisaties
 • Geen winstoogmerk
 • Leden bepalen het preventiebeleid
 • Aantoonbaar effectieve preventieaanpak
 • Reductie van claims en gericht reputatiemanagement
 • Maatwerk en scherpe tarieven
 • Wij vergoeden en kennen geen schadelast
 • What you see is what you get: MediRisk heeft een parapludekking en kent geen verborgen kosten
 • Specialistisch en hooggeschoold personeel met jarenlange praktijkervaring
 • Samenwerking
 • GOMA-proof

Ledenlijst

De volgende organisaties zijn aangesloten bij MediRisk:

Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht)
Alrijne Zorggroep  (Leiden/Leiderdorp/Alphen a/d Rijn)
Amphia Ziekenhuis (Breda/Oosterhout)
Antonius Ziekenhuis Sneek (Sneek)
BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam)
Centrum Oosterwal (Alkmaar)
CuraMare (Dirksland)
Dr. Bernard Verbeeten Instituut (Tilburg)
Elkerliek Ziekenhuis (Helmond)
Fertiliteitskliniek Twente B.V. (Hengelo)
Fundashon Mariadal/San Francisco Hospital (Bonaire)
Gelre Ziekenhuizen (Zutphen/Apeldoorn)
Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag)
Het Oogziekenhuis Rotterdam (Rotterdam)
IJsselland Ziekenhuis (Capelle a/d IJssel)
Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)
Martini Ziekenhuis (Groningen)
Máxima Medisch Centrum (Eindhoven)
Meander Medisch Centrum (Amersfoort)
Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden)
Medisch Spectrum Twente (Enschede)
Rijnstate (Arnhem)
Radiotherapiegroep (Arnhem, Deventer, Ede)
Rivas Zorggroep (Gorinchem)
Sint Maarten Medical Centre (Sint Maarten)
Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem)
Spijkenisse Medisch Centrum (Spijkenisse)
St Elisabeth Hospital (Curaçao)
St. Anna Zorggroep (Geldrop)
St. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg)
St. Jans Gasthuis (Weert)
Stichting Ziekenverpleging (Aruba)
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk)
Tergooi (Hilversum)
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg (Venlo/Venray)
Wilhelmina Ziekenhuis Assen (Assen)
Zaans Medisch Centrum (Zaandam)
Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen)
Ziekenhuis Bernhoven (Uden)
Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede)
Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) 

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: