E-learning op de operatiekamer in het TweeSteden Ziekenhuis

Het OK-bestuur van het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg merkte dat OK-gebruikers niet altijd de hygiënevoorschriften naleefden. Soms gaven ze er ook een eigen invulling aan. Roland van der Loos, Manager Cluster OK, CSA, Anesthesie en Dagbehandeling: “We vinden het belangrijk dat iedereen hetzelfde omgaat met stopmomenten en procedures, dat er geen discussie is over de toepassing van richtlijnen. Daarom hebben alle gebruikers in een maand tijd een training doorlopen. Deze enorme inspanning was de moeite waard omdat juist door de discussies tijdens de trainingen het bewustzijn enorm toenam. Onder meer snijders, OK-assistenten, recovery- en anesthesiemedewerkers zijn klassikaal getraind met aandacht voor stopmomenten, SURPASS en hygiëne-eisen. De overige medewerkers en externen hebben een e-learning gevolgd."

"Nieuw personeel volgt de training vanzelfsprekend ook. Dankzij de nieuwe werkwijze staat patiëntveiligheid weer op de eerste plaats. Mensen beseffen dat het niet om de richtlijn gaat, maar om de veiligheid. Hierdoor zijn zij extra gemotiveerd om de richtlijnen na te leven."

"De interne discussies en het maken van de e-learning hebben het TweeSteden Ziekenhuis veel opgeleverd. Door onze werkwijze samen te bespreken en eenduidige werkinstructies, worden de richtlijnen en voorschriften meer gedragen door personeel en gebruikers. Uiteraard laten wij collegaziekenhuizen graag zien hoe wij de training hebben vormgegeven.”

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
e-learning medirisk

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: