“De dag start met een briefing met het hele team”

Edwin Frowijn, anesthesioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei

“De time-out is de laatste check, maar we beginnen de dag met een briefing met het hele team op de OK. Dat werkt goed. Op een vast tijdstip - de patiënt is er nog niet bij - bespreek je met elkaar wat je van de dag verwacht. En vooral wat afwijkt van de standaard. Het is immers heel vervelend als je tijdens de time-out nog op zoek moet naar andere antibiotica of een andere operatietafel. Dat ondervang je met een briefing vooraf. Overigens zag niet iedereen meteen het nut ervan in. Het is net als met veiligheids gordels. Als je al 25 jaar zonder doet, zie je alleen maar nadelen. Terwijl mijn kinderen hun gordel automatisch omdoen als ze de auto instappen. Inmiddels is dat hier gelukkig ook zo. Met als bijkomend voordeel dat het hele team  ‘s ochtends op tijd aanwezig is.”

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: