Samen werken aan veiligheid

Dankzij een intensief en breed gedragen focus op patiëntveiligheid is het de laatste jaren veiliger geworden in de Nederlandse ziekenhuizen. We zien en horen dagelijks hoe hard er binnen ziekenhuizen wordt gewerkt aan innovatieve en effectieve oplossingen t.b.v een hogere patiëntveiligheid. Die oplossingen verdienen het om breder gedeeld te worden want, zo blijkt ook uit onderstaande claimreconstructies: elke fout is er nog steeds één teveel.
handen medirisk

Geboortezorg: debriefen, zo gewoon als een beschuit met muisjes

In de geboortezorg wordt op de werkvloer keihard gewerkt aan een optimale samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Iedere schakel in de keten - van preconceptiefase tot kraambed - is even belangrijk om het gezamenlijke doel te bereiken: de beste zorg voor zwangere, barende, moeder en pasgeborene.

infuus medirisk

Teveel focus op de robot

Als Aleeza el Amrani een blaasverwijdering ondergaat met behulp van de Da Vinci robot, krijgt ze terug op de IC last van het compartimentsyndroom. Achteraf blijkt dat haar ligging tijdens de zes uur durende operatie niet tussentijds is gecontroleerd en aangepast. Daardoor is de druk op haar kuiten te groot geworden. Een reconstructie.

gynaecologie medirisk

Een slechte start

Als de tweedelijns verloskundige ziek wordt en de gynaecoloog nalaat om de supervisie aan te passen, moeten een verpleegkundige en arts-assistent samen een zware bevalling begeleiden. Dat pakt uiteindelijk slecht uit voor kleine Pim. Een reconstructie.