Veilige toepassing van medische technologie

In november 2011 hebben de NVZ, NFU en Revalidatie Nederland het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie” in het ziekenhuis gepubliceerd. Het doel van dit convenant is het gebruik van medische technologie veiliger te maken.

Het convenant beschrijft dat de eindverantwoordelijkheid van de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg bij de raden van bestuur ligt. Daarnaast richt het convenant zich op de hele levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis. Het convenant moet worden gezien als een integraal onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem van een ziekenhuis.

Deze norm is sinds 2013 van kracht.

De term medische technologie

In het convenant is bewust de term ‘medische technologie’ gebruikt omdat het ruimer is dan ‘hulpmiddel’. Een hulpmiddel is iets dat gebruikt of verbruikt wordt, technologie is de toepassing van wetenschap in de techniek. Het convenant beschrijft het waarborgen van de kwaliteit van beide onderdelen. Het hulpmiddel moet veilig zijn, net als de toepassing ervan.

In de praktijk bestaat er soms onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip medische technologie. Binnen dit begrip vallen zowel medische hulpmiddelen als medische apparatuur.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
medisch onderzoek medirisk

Volledige onderzoek

U kunt "Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis" hier downloaden:

> Download bestand

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: