Risico’s bij geboortezorg

Geboorteschades raken je, meer dan welke andere schade ook. Heel af en toe loopt het mis bij een ziekenhuisbevalling en komt de baby beschadigd ter wereld. De schade tijdens de geboorte kan beperkt en tijdelijk zijn en leiden tot bijvoorbeeld een langer verblijf voor moeder en kind in het ziekenhuis. Helaas komt ook ernstige en blijvende schade voor, zoals hersenschade door zuurstoftekort tijdens de bevalling. Wat een blijde gebeurtenis had moeten zijn wordt een bron van zorg en verdriet; voor ouders, familie maar ook voor de verantwoordelijke zorgverleners.

De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen allerlei maatregelen genomen om de verloskamer nog veiliger te maken. De communicatie tussen de eerste en tweede lijn is verbeterd en de samenwerking binnen het ziekenhuisteam is versterkt. Toch ontvangt MediRisk  per ziekenhuis gemiddeld eens in de drie jaar een claim waarbij de baby schade heeft opgelopen tijdens de bevalling of is overleden. Een grote zorg met grote, zowel emotionele als financiële, consequenties. Daarom zijn we op dit moment in gesprek met gynaecologen, verloskundigen en andere betrokken zorgverleners om gezamenlijk te bepalen hoe de geboortezorg in de ziekenhuizen nog veiliger kan. We zijn daarbij geïnspireerd door de aanpak in Zweden.

In Zweden zijn 500 geboortedossiers geanalyseerd over een periode van tien jaar. Bij 175 baby’s bleek schade te zijn ontstaan door zuurstoftekort. De belangrijkste oorzaken blijken verband te houden met:

  • Supervisie door de gynaecoloog;
  • Het niet juist handelen bij een vacuümextractie;
  • Het missen van signalen dat het niet goed gaat met het kindje;
  • Te laat reageren op een verslechterend CTG.

Bij MediRisk zijn we dit jaar gestart met eenzelfde soort analyse van geboortedossiers. Wanneer we in kaart hebben wat de belangrijkste oorzaken zijn, kunnen we in de loop van dit jaar starten met de ontwikkeling en implementatie van een (preventie)vangnet Geboortezorg.  Het heeft dit jaar onze volle aandacht.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
gynaecologie medirisk

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: