Hoge risico's

Het aantal medische claims is slechts het topje van de ijsberg, daar gaat een hele wereld onder schuil met een schat aan informatie: analyse van claims die bij MediRisk binnenkomen, levert belangrijke aanwijzingen op ten aanzien van hoogrisico afdelingen en -specialismen en maakt inzichtelijk welke incidenten meer dan gemiddeld voorkomen.
ok-rapportage
Vinger aan de pols op de OK

Dankzij de inzet van zorgverleners op de operatieafdeling bij het doorvoeren van de OK­-vangnetten, de Time-­outprocedure en andere veiligheidsprocedures, is het aantal claims sinds 2008 gedaald. Toch blijft de operatieafdeling de meest risicovolle afdeling  van het ziekenhuis: 38% van alle claims is OK-gerelateerd en vaak gaat het om incidenten die voorkomen hadden kunnen worden.

gebroken arm
Schade op de spoedeisende hulp

In de jaren negentig bleek uit claiminformatie dat de Spoedeisende Hulp één van de belangrijkste hoogrisico afdelingen in het ziekenhuis was. Bovendien constateerde MediRisk een stijgende trend in het aantal claims per jaar. In die tijd bleek ongeveer 80% van de schadeclaims van de seh het gevolg te zijn van een verkeerde diagnose en/of van een verkeerde behandeling van fracturen en peesletsel.

gynaecologie medirisk
Geboortezorg
Gynaecologie is het specialisme met de hoogste schadevergoedingen. Het behandelen van geboorteclaims waarbij sprake is van onbedoelde schade aan het kind zijn langdurige trajecten met grote emotionele en financiële gevolgen. Daarom werkt MediRisk nu, samen met de beroepsgroep en experts uit de ziekenhuizen, aan een gericht en breed gedragen preventieprogramma Geboortezorg.