Feiten & cijfers

De historie van ruim 23.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma’s mogelijk.
feiten en cijfers medirisk
MediRisk in getallen

Hoeveel claims komen er jaarlijks binnen? Zijn dat er meer of minder dan vorig jaar? Wat is de gemiddelde vergoeding van een claim? Hoe lang duurt het voordat een patiënt weet waar hij aan toe is? Wat doen ziekenhuizen om claims te voorkomen? De antwoorden op deze en andere vragen staan in het jaarlijkse factsheet: MediRisk in getallen.

arts assistent medirisk
Het aantal verwisselingen in ziekenhuizen daalt

Het aantal claims over verwisselingen is de afgelopen vijf jaar afgenomen naar gemiddeld 22 per jaar, zo blijkt uit een analyse van  MediRisk. De daling hangt samen met de invoering van Vangnetten: preventiemaatregelen die helpen fouten te voorkomen.

operatie medirisk
Veiligheidsbewustzijn in teveel ziekenhuizen nog onvoldoende

Ziekenhuizen en beroepsbeoefenaren hebben procedures ingevoerd die de kwaliteit van het operatieve proces verbeteren. Maar er zijn niet alleen positieve geluiden.  Zo krijgt de inspectie nog steeds meldingen van verwisselingen en het onbedoeld achterblijven van gazen of operatiematerialen in patiënten.