Leren & inspireren

Overal ter wereld worden fouten gemaakt en overal verzekeren ziekenhuizen zich tegen de risico's van medische aansprakelijkheid. En hoe landen en organisaties ook van elkaar verschillen, de uitdagingen zijn overal hetzelfde: hoe beteugelen we de almaar stijgende schadelast? Ons antwoord: met gerichte preventie! De kennisbank van MediRisk bundelt informatie over grote risico's, preventieprogramma's, ziekenhuizen met innovatieve oplossingen die een podium verdienen, resultaten, vooruitzichten et cetera.