Rechter doet uitspraak in kort geding Ruwaard van Putten ziekenhuis

Utrecht, 12 februari 2014
Vanmiddag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de curatoren van het failliete Ruwaard van Putten ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) hadden aangespannen tegen MediRisk.

Uit het vonnis blijkt dat de rechter de vordering van de curatoren dat er sprake zou zijn van een doorlopende verzekeringsdekking, heeft afgewezen. De dekking is conform polis en afspraak met de curatoren geëindigd per 1 juli 2013. Wel is de rechter vanuit patiëntenbelang van oordeel dat MediRisk en de curatoren moeten onderhandelen over een zogenaamde uitloopdekking. Dat betreft een verzekeringsdekking voor claims die na beëindiging van de verzekering worden gemeld. Anders dan de curatoren hebben betoogd, is de rechter van mening dat daarvoor premie moet worden betaald. Uit het vonnis blijkt tevens dat daarbij rekening mag worden gehouden met specifiek risicoverhogende omstandigheden zoals die toen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis golden.

Marjoleine van der Zwan, directeur MediRisk, zegt hierover: “We moeten het vonnis nog bespreken met onze jurist, maar het lijkt mij dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan enerzijds de belangen van de patiënten en anderzijds aan de belangen van de verzekeraar als Onderlinge Waarborgmaatschappij van ziekenhuizen. Zoals door ons al eerder aangegeven zal de premie voor de uitloopdekking moeten worden gedragen door de curatoren en daar hoort het ook thuis.”

Afgewacht wordt of de curatoren in hoger beroep gaan.

> Lees hier het volledige vonnis.

Over MediRisk


MediRisk is een Onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Als Nederlands grootste medisch aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, behandelt MediRisk schadeclaims. Vanuit de gedachte ‘elke fout is er een teveel’ werkt MediRisk, sinds het ontstaan in 1992, samen met haar leden actief aan de verbetering van patiëntveiligheid. De historie van ruim 17.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte preventieprogramma’s mogelijk.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: