Zorgvisie april 2014: Elke claim is er een teveel

Is Nederland op weg naar een claimcultuur?

tekst Bart Kiers - Zorgvisie

MediRisk, de onderlinge waarborgmaatschappij waarbij 61 ziekenhuizen de medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht, ziet de schadelast fors stijgen. Die is in zes jaar tijd met 50 procent toegenomen: van 11,7 miljoen euro in 2007 naar 17,6 miljoen euro in 2013. Het aantal mensen dat een claim indient is niet spectaculair gestegen. In 2007 waren er 1108 claims, in 2013 1279. Dat betekent een toename van 15 procent in zes jaar. MediRisk ziet vooral een forse stijging van het toegekende claimbedrag. In 2009 bedroeg de gemiddelde vergoeding van erkende claims 28.568 euro. In 2013 was dat 49.758 euro. Een toename van maar liefst 74 procent. De stijging is opmerkelijk omdat de ziekenhuiszorg steeds veiliger en beter wordt. Dat was de boodschap van het Nivel-onderzoek naar vermijdbare medische schade in november 2013: een halvering sinds 2008. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde onlangs in Het Resultaat telt: ziekenhuizen 2012 dat de ziekenhuizen  de goede weg zijn. Als er minder fout gaat, zou je minder claims verwachten. Maar dat is dus niet het geval.

Artikel ZorgVisie MediRisk 2014

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: