Netwerkverzekering voor integrale geboortezorg

Voor als het onverhoopt misgaat

Binnen een VSV zijn professionals zoals verloskundigen en gynaecologen samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en patiëntveiligheid. Ze zijn ook samen aansprakelijk als er onverhoopt iets mis gaat. Op verzoek van de ziekenhuizen die lid zijn, heeft MediRisk speciaal voor VSV’s en IGO’s een netwerkverzekering ontwikkeld. Deze helpt bij het vergroten van de patiëntveiligheid, bij medisch risicomanagement en met een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dat voorkomt discussie binnen de VSV over wie aansprakelijk is, geeft duidelijkheid voor de patiënt en laat VSV’s delen in de kennis van MediRisk op het gebied van patiëntveiligheid, claims en incidenten.

Veilig Samen Verzekerd pakket Geboortezorg


Vanaf 1 januari 2019 biedt MediRisk een netwerkverzekering voor VSV’s. De voordelen op een rijtje:
  1. Samen financiële risico’s delen: netwerkverzekering met aansprakelijkheidsdekking voor VSV/IGO en verloskundigen
  2. Eén loket voor zorgvuldige claimbehandeling en support bij vragen over medische aansprakelijkheid en incidenten
  3. Kennis delen en excelleren dankzij onder meer het Verbeterframework Veilige zorg
Voor meer informatie kunt u bellen met manager Ledenadvies Theunis Schaafstra, 030 202 72 00. 

Vernieuwingen in de zorg  stellen nieuwe eisen aan verzekeringen


In de dagelijkse praktijk blijkt het steeds moeilijker te worden een claim aan één zorgaanbieder toe te wijzen. Rechtswetenschapper Charlotte Zegveld pleit ervoor het stelsel van medische aansprakelijkheid te herzien. Hierover leest u meer in deze publicaties:
Netwerkverzekering voor integrale geboortezorg