MSB meeverzekerd voor medische aansprakelijkheid

Sinds 1 januari 2015 is de financiering van ziekenhuizen in Nederland ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is in veel ziekenhuizen gekozen voor een samenwerkingsmodel, waarbij de medisch specialist werkzaam is in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), veelal een maatschap of coöperatie, dat zorg verleent aan het ziekenhuis.

MSB ook onder de paraplu-dekking

Daarmee verandert er voor de medisch specialist niets ten aanzien van zijn aansprakelijkheid voor medisch handelen. De bestaande paraplu-polis van het ziekenhuis biedt immers dekking, los van de juridische context waarbinnen de specialist zijn werkzaamheden ten behoeve van het ziekenhuis verricht. Wel ontstaat een situatie, waarbij het MSB als zodanig kan worden aangesproken als bijvoorbeeld contractspartner in een overeenkomst, of als werkgever van personeel in dienst bij deze MSB. Hoewel de paraplu-dekking van MediRisk ook hier uitkomst biedt, willen wij mogelijke misverstanden of onduidelijkheden wegnemen.

Extra aantekening op de polis

Daarom zullen MSB’s, per januari 2016, op de polis van MediRisk ter medeverzekering worden aangetekend. Daarvoor moeten medisch specialisten, die in loondienst zijn bij het MSB, wel ter medeverzekering aan MediRisk worden opgegeven, op dezelfde wijze als medisch specialisten die in loondienst zijn bij het ziekenhuis.

Let wel: deze dekking geldt uitsluitend als de activiteiten van het betreffende MSB direct of indirect gerelateerd kunnen worden aan de door de zorginstelling geleverde zorg. Er bestaat dus geen dekking voor aanspraken/geschillen die voortvloeien uit activiteiten van het MSB die daar volledig los van staan. Dat is overigens niet nieuw omdat die activiteiten voor 1 januari 2015 evenmin gedekt waren.

Mocht het MSB een verzekering willen afsluiten voor activiteiten die los staan van het ziekenhuis, dan bieden wij in samenwerking met VvAA een oplossing op maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VvAA, afdeling Zorginstellingen en Organisaties, bereikbaar via zorginstellingen@vvaa.nl of op het nummer (030) 247 44 50.

paraplu-dekking MediRisk

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: