Meer duidelijkheid in klachtopvang

De zorg in Nederland is van hoog niveau. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en dat heeft veel impact op patiënt en zorgverlener. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor een goede opvang. Echter, de implementatie van oplossingen duurt soms langer dan wenselijk of het stopt bij signalering en registratie.

Vanuit de overtuiging dat opvang zou moeten beginnen met herstel van geschaad patiëntvertrouwen en een goed contact tussen patiënt en zorgverlener, heeft de werkgroep ‘zorgvuldige communicatie’ in kaart gebracht hoe je daar als ziekenhuis het beste invulling aan kunt geven. In het Stroomschema klachtmogelijkheden is, vanuit het perspectief van de patiënt, in kaart gebracht hoe en wanneer je als zorgverlener een patiënt in het klachtproces het beste bij kunt staan.

De werkgroep 'zorgvuldige communicatie' bestond uit MediRisk, Centramed, VKIG en koepels van zorgverleners, patiënten en belangenbehartigers.

U kunt het Stroomschema Klachtmogelijkheden en de toelichting vinden onder 'downloads'.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: