Positief resultaat GOMA audit!

“MediRisk is een professionele schadeverzekeraar die volledig conform de GOMA handelt en die maatwerk en een persoonlijke benadering centraal heeft staan. De medewerkers hebben “GOMA DNA” en het is prachtig om te ervaren met hoeveel passie en bevlogenheid aan letselschadekwesties wordt  gewerkt. De GOMA vormt in alle activiteiten de leidraad. Niet alleen in de bejegening van patiënten of dienst belangenbehartiger, maar in alle correspondentie. De werkwijzen en procedures die worden gehanteerd, alsmede het sturen op het gewenste resultaat zijn zowel op beleidsmatig als operationeel (praktisch) niveau, in overeenstemming met de aanbevelingen van GOMA. Daarnaast staat MediRisk open voor feedback en verbetermogelijkheden en investeert zij actief en structureel in het op peil houden van haar kennis en ervaring.”

 

Zo oordeelde de Letselschaderaad (LSR) die periodiek een audit uitvoert om de naleving van de GOMA te kunnen beoordelen en bevorderen. De GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) is een gedragscode die op initiatief van de LSR en verschillende marktpartijen (waaronder MediRisk) is opgesteld en ziet toe op harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van claims en op een betere en meer persoonlijke bejegening van de patiënt.

GOMA audit