Analyse medische aansprakelijkheid Algemene Chirurgie 2004-2013

Uit onze claimdatabase, waarin gegevens van bijna 20.000 claims zijn opgeslagen, blijkt dat bij 25% van het totaal aantal ingediende claims bij MediRisk (in de periode 2004-2013) een algemeen chirurg en/of arts-assistent onder supervisie van een algemeen chirurg betrokken was. Teruggerekend betekent dit gemiddeld 0,54 claims per fulltime algemeen chirurg per jaar. Uit het oogpunt van preventie en schadereductie was nadere analyse van deze Algemene Chirurgie-claims dan ook gewenst.

De combinatie van de gegevens uit dit rapport met andere beschikbare data over vermijdbare schade geeft meer informatie over onacceptabele risico's in het zorgproces. Analyse van (bijna) incidenten uit verschillende informatiebronnen toont aan dat oorzaken die ten grondslag liggen aan een incident vergelijkbaar zijn. Bij een incident is bijna altijd sprake van interactie van factoren, zoals onduidelijke werkafspraken waarbij het teamwork niet optimaal functioneert en de techniek foutgevoelig is.

Het rapport biedt handvatten voor gerichte preventiemaatregelen teneinde risico's te herkennen en claims op dit vakgebied zoveel mogelijk te voorkomen. Door een gedeeld inzicht in de schadecijfers en de knelpunten uit de praktijk kunnen zorginstellingen, wetenschappelijke verenigingen en MediRisk gezamenlijk werken aan preventie. Het volledige rapport is alleen beschikbaar voor leden van MediRisk op www.mijnMediRisk.nl.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Analyse algemene chirurgie MediRisk

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: