Alert april 2019

In dit nummer onder meer:

Zorgverleners verdienen begeleiding bij open disclosure

Een tuchtklacht komt vaak voort uit onmacht van de patiënt en heeft immense impact op artsen. Open contact met patiënten voorkomt veel ellende. Een interview met tuchtrechter Eva Deen.

MediRisk dashboard: een schat aan informatie

Leden van MediRisk hebben 24/7 toegang tot een realtime overzicht van onder meer hun claims en vergoedingen. Ze kunnen specialismen vergelijken en hun situatie vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Samen op zoek naar onafhankelijk deskundige

Een gang naar de rechter na een medische claim is lang niet altijd nodig bij een medisch verschil in inzicht. Vaak komen partijen er uit door samen een deskundigenonderzoek aan te vragen.

Focus op diagnosegerelateerde claims

Gemiste, te laat gestelde of onjuiste diagnoses hebben vaak grote gevolgen voor patiënten en claims kunnen leiden tot hoge kosten. Samen met haar leden wil MediRisk de risico’s verder terugdringen.
 
 

Alert maart 2019

Download het magazine

Voorgaande edities van Alert

Op de Kennisbank kunt u voorgaande edities van Alert downloaden.