26 mei GOMA-symposium 2016: Picture Perfect?!

Donderdag 26 mei 2016 organiseert De Letselschaderaad weer het jaarlijkse GOMA Symposium: Picture Perfect?! 

Wat gebeurt er als sprake is van een medisch incident: hoe ziet het perfecte plaatje eruit en in hoeverre is dat perfecte plaatje al bereikt? 

Tijdens dit symposium wordt ook de samenhang met de Wkkgz toegelicht, met speciale aandacht voor de nieuwe rol van de klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken van de herziening van de GOMA (GOMA 2.0). 

Het symposium is een initiatief van de Letselschade Raad in samenwerking met een aantal betrokken organisaties waaronder MediRisk.

Doel van het symposium is een betere naleving van de GOMA door kennis en ervaring op het gebied van letselschade door een medische calamiteit met elkaar te verbinden. Meer informatie vindt u op de website van de Letselschade Raad.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: