Patiëntenfilms: claimproces stap-voor-stap in beeld

Wel of niet een claim indienen, is vaak een moeilijke keuze. Want wanneer is iets eigenlijk een claim en welke uitkomsten zijn er mogelijk als een claim eenmaal is ingediend? Om patiënten meer inzicht te geven in het claimtraject, maakten we van elke stap in het proces een korte film.

Films bekijken

Voor patiënten

tablet medirisk
Klacht of claim?

Als u ontevreden bent of denkt dat de zorgverlening beter kan, is het belangrijk om dit te laten weten. Liefst aan de betrokken zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, of bij de klachtenfunctionaris in het ziekenhuis.

mijnmediclaim op mobiel medirisk
Status van uw claim

MediRisk neemt uw claims in behandeling en onderzoekt of u recht heeft op een vergoeding van schade als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen. Via het persoonlijke en beveiligde digitale platform mijnMediClaim.nl kunt u elke stap in dit proces op de voet volgen.

les medirisk
Wie zijn wij?

MediRisk is een onderlinge waarborgmaatschappij waarbinnen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties verzekerd zijn voor het risico van medische aansprakelijkheid. Als u een claim indient bij het ziekenhuis, zorgen wij voor een snelle en zorgvuldige behandeling.

Voor zorgprofessionals

stethoscoop folders medirisk
Wat doen wij voor u?
Als er bij een behandeling iets fout gaat, kan dat voor alle betrokkenen erg ingrijpend zijn. Die gedachte is leidend in de wijze waarop MediRisk, als medisch aansprakelijkheidsverzekeraar voor zorginstellingen, zorgdragen voor snelle en transparante claimbehandeling.
handen medirisk
Geen gewone verzekeraar
MediRisk is een vereniging van en voor zorginstellingen, zonder winstoogmerk. Ontstaan vanuit de gezamenlijke wens om het risico van medische aansprakelijkheid verzekerbaar en betaalbaar te houden. Inmiddels doen we veel meer dan dat.
chirurg wast handen medirisk
Voorzorg vermindert nazorg

Naast een focus op snelle en zorgvuldige claimbehandeling maken wij ons sterk voor het voorkomen van fouten en daarmee van mogelijke claims. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Actueel in de zorg